K poskytování služeb a analýze návštěvnosti využíváme souborů cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací zde

Podpora řízení organizací veřejného sektoru

Dlouholeté zkušenosti s aplikací řízení výkonnosti a kvality v organizacích veřejné správy vyústily v komplexní nabídku řešení pro veřejnou správu a zejména pak pro městské úřady a magistrátyATTN Consulting s.r.o. je certifikovanou implementační společností, oprávněnou na základě certifikátu uděleného Českým institutem efektivního managementu, z.ú. (CIEM), k implementaci referenčního modelu řízení městského úřadu podle standartu CIMAF®.

 

 

 

 

Referenční model řízení městského úřadu

Referenční model řízení městského úřadu zahrnuje základní procesní a organizační model úřadu, sadu typických ukazatelů výkonnosti a také základní kompetenční model zaměstnanců úřadu. Implementace a přizpůsobení Referenčního modelu podmínkám konkrétního úřadu může proběhnout v horizontu pouze několika týdnů. Řádově tak mohou být uspořeny náklady i čas, které řada úřadů investuje do procesního řízení, zavádění Balanced ScoreCard a dalších metod řízení.

Referenční model podporuje snadnou implementaci metod řízení kvality jako je např. CAF (Common Assessment Framework), MA21, ISO 9001, EFQM. K dispozici je rovněž modul podporující projektové řízení v souladu s metodikou PRINCE2.  

 

 

 

Referenční model řízení městského úřadu umožňuje:

  • elektronizaci procesů – vytvořením elektronického procesního modelu jsou formou osobní stránky zpřístupněny pracovníkovi informace, potřebné k výkonu jeho práce; formou stránky občana jsou zpřístupněny užitečné informace o úřadu občanovivytvořením výkonnostního modelu je příslušným pracovníkům publikována okamžitá zpětná vazba o plnění cílů organizace; elektronické hodnocení pracovníků usnadňuje jeho provádění a zpřístupňuje výsledky relevantním pracovníkům; sebehodnocení organizace dle CAF metodiky usnadňuje jeho provádění, výkonnostní model slouží jako důkaz zlepšování organizace, výsledná CAF zpráva je automaticky generována
  • automatizaci procesů – datové pumpy umožňují načtení dat z jiných SW (např. o počtu úkonů, přestupků, času vyřízení vstupů, ekonomických údajích, atd.) a následně tak lze vytvářet manažerské přehledy, které dávají do souvislosti data z jinak izolovaných aplikací;napojením na Registr Práv a Povinností jsou v procesním modelu automaticky zakládány procesy (agendy) a procesní kroky (činnosti), ke kterým se úřad v RPP registruje. Příslušným pracovníkům jsou pak činnosti včleněny do náplně práce;
  • integrace s daty v místní Agendě 21 umožňuje zobrazovat data o „důkazech“ odesílaných do systému „Dataplan“ ve strategické mapě cílů a sledovat je v kontextu plnění ostatních cílů; systém mailových notifikací automaticky rozesílá informace příslušným pracovníkům o zvolených událostech, např. při vygenerování reportingu pro zadání KPI, jeho uzamčení proti změnám, při schválení procesního modelu, atd.;
  • zlepšování procesů organizace tvorbou a optimalizací procesů; modul BPM umožňuje popsat procesy, tvořit procesní mapy, přiřadit zákazníky, zdroje (vstupy, výstupy, zákony, směrnice, IT prostředky, atd.), vizualizovat procesy, souvislosti a optimalizovat je, v procesním modelu jsou vytvořeny popisy pracovních postupů;
  • angažování pracovníků přiřazením odpovědností k procesům a činnostem; vazbou na organizační strukturu organizace v modulu ORG se přímo z procesního modelu generují pracovní náplně pracovníkům, v procesním modelu je tak podchyceno organizační zabezpečení procesů a činností, na první pohled je vidět nesoulad procesů a organizační struktury, vytížení jednotlivých pracovníků, chybějící zastupitelnost, atd.;
  • zlepšování výkonnosti organizace měřením ukazatelů výkonnosti (KPIs); semafor systém ukazatelů (zelená – oranžová – červená) v modulu MBO zpřehledňuje stav plnění cílů, motivuje pracovníky k vyššímu výkonu, propojením na procesní model vizualizuje měření výstupu procesů;
  • motivace pracovníků hodnocením jejich personálních cílů a kompetencí; modul MOT podporuje hodnocení výkonu pracovníka, sebehodnocení a hodnocení jeho kompetencí, tvorbu kompetenčních modelů, výpočet v