K poskytování služeb a analýze návštěvnosti využíváme souborů cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací zde

Metodiky

Metodickým jádrem ATTIS SOLUTION® je metodika Management by Competencies® (MbC), která byla navržena jako obecný nástroj pro řešení problémů a výzev ve firmách a organizacích cestou rozvoje kompetencí (způsobilostí) jejích lídrů, manažerů i výkonných zaměstnanců.

Prostřednictvím metodiky Management by Competencies lze zavádět do praxe libovolné manažerské přístupy a metody jako jsou například procesní a projektové řízení, teorie vitality, teorie omezení, Balanced Scorecard, principy Agendy 21 a další. Řešení vždy akceptuje osobní preference klienta, charakter situace, firemní kulturu, výchozí kompetence manažerů i výkonných zaměstnanců a v neposlední řadě i finanční a časové možnosti klienta.

    

ATTIS SOLUTION® zahrnuje i specifické metodiky komplexního řízení firem:

  • Teorie vitality poskytuje komplexní obecný rámec pro diagnostiku celkové vitality firmy a průběžné řízení jejího rozvoje (vitalizace). Teorie vitality je využitelná pro jakýkoli typ organizace – podnikatelský subjekt, organizaci veřejné správy, neziskové organizace či zájmové sdružení nebo politické strany. Zejména podnikatelským subjektům pak poskytuje zcela nový pohled na firmu i celkový kontext jejího dlouhodobého podnikání.

  • PROMO - Process Maturity Orchestration® (PROMO) - řízení procesní vyspělosti je komplexní metodika pro optimální využití procesního řízení v organizaci. Umožňuje maximálně vytěžit potenciál procesního řízení při zvýšení efektivity a současně eliminuje rizika spojená s přílišnou složitostí a nepružností procesně „spoutaných“ firem a organizací. Metodika PROMO podporuje implementaci procesního řízení ve vazbě na strategii organizace a rozvoj kompetencí jejích zaměstnanců. Metodicky je plně kompatibilní s programem ATTIS®.