K poskytování služeb a analýze návštěvnosti využíváme souborů cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací zde

Integrovaný systém řízení výkonnosti

Soubor poradenských produktů ATTIS SOLUTION systémově pokrývá oblast strategie, provozního (procesního a projektového řízení) a organizačního uspořádání organizace a systému řízení lidských zdrojů - představuje tak integrovaný systém řízení výkonnosti organizací.  

Návrh strategie a priorit rozvoje

 1. Společně s klientem provedeme diagnostiku vitality firmy. Vyhodnotíme problémy a výzvy a pomůžeme vybudovat konsenzus manažerů a majitelů při stanovení priorit rozvoje.
 2. Spolupracujeme při definici strategického rámce organizace a vytyčení rozvojových programů a projektů.

Stanovení klíčových ukazatelů (KPIs)

 1. Pomůžeme převést strategické záměry do měřitelných cílů a ukazatelů výkonnosti.
 2. Společně s klientem vytvoříme strategickou mapu, kterou díky reportingu a vyhodnocování KPIs přeměníme v přehledný účinný nástroj řízení rozvoje organizace.
 3. Definujeme KPIs pro úroveň procesů, útvarů i jednotlivců a zavedeme pravidelný reporting s automatickým vyhodnocováním povolených a kritických mezí.

Optimalizace procesů

 1. Provedeme mapování a analýzu procesů, navrhneme jejich optimalizaci a rozvoj ve směru strategických cílů.
 2. Nastavíme optimální mix procesů, projektů a individuálních úloh v transparentním provozním modelu firmy.
 3. Nastavíme jasná pravidla pro ICT podporu procesů s definicí uživatelských práv i potřebných dovedností zaměstnanců.
 4. Pomůžeme s přechodem na procesně řízenou organizaci. Proškolíme vlastníky procesů i členy procesních týmů. Nastavíme pravidla a postupy trvalého zlepšování procesů.

Organizace

 1. Na základě provozního modelu firmy vytvoříme jasně definovaná procesní rozhraní mezi jednotlivými organizačními útvary. Omezíme kompetenční spory a neefektivní eskalace problémů vzniklých na úrovni výkonných pracovníků.
 2. Vytvoříme procesně orientované popisy pracovních míst včetně jasně definovaných pravomocí a odpovědností lidí na všech pozicích.

Schopnosti

 1. Zmapujeme klíčové znalosti a dovednosti potřebné pro vysoký výkon a strategický rozvoj. Vytvoříme kompetenční model firmy.
 2. Navrhneme individuální kompetenční modely komplexně a srozumitelně definující požadavky na znalosti a dovednosti lidí na všech pozicích.
 3. Pomůžeme zavést účinný a spravedlivý systém hodnocení kompetencí s vazbou na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.

Motivace a odměňování

 1. Sestavíme jednoznačná a motivující kritéria výkonu pro každého zaměstnance a usnadníme promítnutí těchto kritérií do variabilní složky mzdy.
 2. Propojíme reporting výkonnosti a hodnocení zaměstnanců se mzdovým systémem.

Podpora systémů kvality

 1. Systémy kvality jsou plně integrovanou částí všech metodik a postupů.
 2. Zefektivnění interních auditů a procesů certifikace, systém dle norem ISO, zákaznických a jiných standardů.
 3. Podpora sebehodnocení s využitím modelů CAF nebo EFQM.